Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Στοχευμένη δραστηριότητα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης, η οποία απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Μέσω μιας ολοκληρωμένης παρουσίασης για τη χλωρίδα, την πανίδα και τα οικοσυστήματα της προστατευόμενης περιοχής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τις πιέσεις που δέχεται, καθώς και επί μέρους θεματικές ενότητες (υγρότοποι, δάσος, αμμόλοφοι κλπ) επιδιώκεται η διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης και η ενθάρρυνση περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς των μελλοντικών πολιτών.

Περιλαμβάνει την ξενάγηση ομάδων μαθητών στο Κέντρο Πληροφόρησης, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με εκθεματικές επιφάνειες και ενημερωτικό υλικό (μακέτες, φωτογραφίες, τρισδιάστατες απεικονίσεις, ηλεκτρονικά μέσα, βιβλιοθήκη) αλλά και επιτόπιες επισκέψεις σε σχολικές μονάδες των νομών Αχαΐας και Ηλείας, όταν αυτό ζητηθεί. Για την πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών, η επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης συνδυάζεται με περιήγηση στο Εθνικό Πάρκο, σε ειδικά επιλεγμένες διαδρομές, ανάλογα με τα ενδιαφέρονται και την ηλικία της ομάδας.

Η ξενάγηση στο πεδίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια που προσαρμόζονται στην κάθε ομάδα, παρατήρηση πουλιών με κατάλληλο εξοπλισμό και επισκέψεις σε παραγωγικές μονάδες της περιοχής (π.χ. διβάρια). Παράλληλα, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την οργάνωση δραστηριοτήτων παιδαγωγικού χαρακτήρα στην περιοχή, καθώς και δράσεων αμφίδρομης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης.

Το Κέντρο Πληροφόρησης είναι ανοικτό με ελεύθερη είσοδο για κάθε επισκέπτη και πραγματοποιεί ξεναγήσεις, μετά από συνεννόηση, για κάθε ομάδα που ενδιαφέρεται να γνωρίσει από κοντά το μοναδικό οικοσύστημα της περιοχής Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς.

To εκπαιδευτικό υλικό για σχολεία που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, είναι διαθέσιμο για να το κατεβάσετε και περιλαμβάνει τα δύο ακόλουθα πακέτα:

1. Η Βαλίτσα για τη Στροφυλιά και το Κοτύχι με Δραστηριότητες για τον μαθητή, κατάλληλες για παιδιά μικρότερης ηλικίας και πιο σύνθετες επεκτάσεις κατάλληλες για εργασία στο ύπαιθρο και για μεγαλύτερα παιδιά. Επιπλέον, μπορείτε να κατεβάσετε τον Οδηγό για τον εκπαιδευτικό με πλούσια θεματολογία που μπορείτε να την προσαρμόσετε στις ανάγκες των μαθητών.

και

2. Το Υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΟΕ για την περιοχή Κοτυχίου Στροφυλιάς που απευθύνεται σε μαθητές και καθηγητές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα ήθελαν να προσεγγίσουν το φυσικό περιβάλλον της προστατευόμενης περιοχής Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς. Αποτελείται από:

και

error: Content is protected !!