18/05/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο παροχής υπηρεσιών «Εκπόνηση έκθεσης ρύθμισης & οριοθέτησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις παραλίες του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Καλόγρια, Μπούκα, Κέντρο, Φάλαρη, Μπρινιά, Κουνουπελάκι, Γιαννισκάρι) καθώς και στις παραλίες Μπούκα Ελαίας, Γιαννιτσοχώρι, Καϊαφα & Καλό Νερό με βάση τη φέρουσα ικανότητα» για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με Κωδικό πράξης ΣΑ: ΣΑ2019ΣΕ27510024 & κωδικό ΟΠΣ 5033024.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
11/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΩΒΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.4.1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΩΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

O Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει σφραγισμένη έγγραφη οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια μεταλλικών πλεγμάτων και […]
16/04/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 15΄-20΄ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ 5΄)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.1.1: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΑΣΕΩΝ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ καλεί φυσικά & νομικά πρόσωπα να υποβάλουν σφραγισμένη έγγραφη οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ […]
10/03/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 29/03/2021. Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ΩΡΑ 14:00μ.μ.
10/03/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
26/02/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
19/02/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.4.9 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ / ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
04/02/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.4.12 «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 92AO ΔΑΣΗ ΣΤΟΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.4.12 «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ […]
error: Content is protected !!