19/02/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.4.9 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ / ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
04/02/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.4.12 «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥ 92AO ΔΑΣΗ ΣΤΟΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.4.12 «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ […]
01/02/2021

«O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ σας καλεί να υποβάλλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών «Παρακολούθηση της εισροής των γλυκών νερών και φερτών υλικών στις Λ/Θ του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και στο έλος της Λάμιας» (Πακέτο εργασίας Π.3.7) για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με Κωδικό πράξης ΣΑ: ΣΑ2019ΣΕ27510024 & κωδικό ΟΠΣ 5033024.

«O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ σας καλεί να υποβάλλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών «Παρακολούθηση της εισροής των […]
01/02/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.4.11: «ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά σχετικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ […]
14/01/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 , ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ […]
17/12/2020

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Εκπόνηση έκθεσης ρύθμισης & οριοθέτησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις παραλίες»

out_1571-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15/12/2020

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την κάλυψη ανάγκης παροχής υπηρεσιών για (ΤΜΗΜΑ 1): Δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδιο 20 σελίδων) στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης Π.1.1: «Προβολή δράσεων» και (ΤΜΗΜΑ 2): Εφαρμογή της δράσης Π.1.2 «Διοργάνωση ημερίδων-συμμετοχή σε εκθέσεις», ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης […]
30/11/2020

Εκπόνηση έκθεσης ρύθμισης & οριοθέτησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις παραλίες.

Ο με Α.Π. 1450/27-11-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤ. Η Περίληψη Π.3.1._ΝΕΑ_27.11.2020_signed Η με Α.Π. 1571/17-12-2020_Παράταση υποβολής προσφορών & διενέργειας διαγωνισμού για τον 1450/27-11-2020 Συνοπτικό διαγωνισμό.
error: Content is protected !!