17/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΩΒΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.4.1

O Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει σφραγισμένη έγγραφη οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια μεταλλικών πλεγμάτων και […]
11/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ CARRETTA CARRETTA ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.4.1 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5033024 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
08/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΣΤΟ ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΪΑΣ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
28/05/2021

Διακήρυξη για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση εκθεσιακού υλικού του Κέντρου Πληροφόρησης Δάσους Στροφυλιάς – Λιμνοθάλασσας Κοτύχι» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 137.096,77 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (170.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
26/05/2021

Ξεκίνησε η περίοδος ωοτοκίας για το 2021 για την Caretta caretta στον Κυπαρισσιακό Κόλπο Τι πρέπει να θυμόμαστε!

Ο Κυπαρισσιακός κόλπος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους βιοτόπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα (Caretta caretta) στη Μεσόγειο. Κάθε χρόνο την άνοιξη, θηλυκές και αρσενικές χελώνες […]
18/05/2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο παροχής υπηρεσιών «Εκπόνηση έκθεσης ρύθμισης & οριοθέτησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις παραλίες του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Καλόγρια, Μπούκα, Κέντρο, Φάλαρη, Μπρινιά, Κουνουπελάκι, Γιαννισκάρι) καθώς και στις παραλίες Μπούκα Ελαίας, Γιαννιτσοχώρι, Καϊαφα & Καλό Νερό με βάση τη φέρουσα ικανότητα» για την υλοποίηση του Υποέργου 1 με Κωδικό πράξης ΣΑ: ΣΑ2019ΣΕ27510024 & κωδικό ΟΠΣ 5033024.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
11/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΩΒΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.4.1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΩΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

O Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει σφραγισμένη έγγραφη οικονομική προσφορά για την «Προμήθεια μεταλλικών πλεγμάτων και […]
19/04/2021

Καλό πάσχα

error: Content is protected !!