21/02/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.3.4, Π.4.1, Π.4.4 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
30/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ    
23/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ Δ.5 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ/ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΑΠΟ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
01/09/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ__23_08_2021 2-2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_EEES_Εκπαιδευτικό πακέτο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
24/08/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 48.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 35 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ 15 ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΔΥΚΣ&ΚΚ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ2 & ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ (ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΩΝ) ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ QR CODES ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ8 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075842.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 8.2021 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ_Δ2_Δ8_ΠΕΡΙΛΗΨΗ
26/07/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 74.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Λ/Θ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΙΣΡΟΗ ΓΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ_Π3.7_06.07 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
20/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΜΙΑΣ (1) ΠΛΩΤΗΣ ΞΥΛΙΝΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.4.7: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΦΩΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ», ΥΠΟΕΡΓΟ1, ΥΜΕΠΕΡΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ_ΑΠΕΥΘ._ΠΛΩΤΗ ΕΞΕΔΡΑ ΠΕΛΕΚΑΝΩΝ […]
20/07/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 74.000,00 € ΜΕ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (MONITORING) ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 19/07/2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III_EEES_Αναπαραγόμενα  
error: Content is protected !!