ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 74.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ Λ/Θ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ

error: Content is protected !!