ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης στελεχώθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2007. Σήμερα αποτελείται από 10 άτομα εκ των οποίων τέσσερα άτομα επιστημονικό προσωπικό, ένα διοικητικό και πέντε άτομα προσωπικό φύλαξης του Εθνικού Πάρκου.

Πίνακας Προσωπικού ανά ειδικότητα
Ονοματεπώνυμο Τμήμα Κατηγορία Ειδικότητα
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΥ Συντονίστρια έργου, Υπεύθυνη Οικονομικών Υπηρεσιών και Υπεύθυνη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Π.Ε. Δασολόγος
ΟΡΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γραφείο Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας Π.Ε. Βιολόγος
ΑΡΕΤΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γραφείο Προστασίας και Διαχείρισης – Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών Π.Ε. Περιβαλλοντολόγος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΩΤΑΣ Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης Δ.Ε. Ειδικός Δασικής Προστασίας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης Δ.Ε. Ειδικός Δασικής Προστασίας
ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης Δ.Ε. Ειδικός Δασικής Προστασίας
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης Δ.Ε. Ειδικός Δασικής Προστασίας
ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης Δ.Ε. Ειδικός Δασικής Προστασίας
ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ Γραφείο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Π.Ε. Οικονομολόγος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης Π.Ε. Δασολόγος

 

 

error: Content is protected !!