Πρόσκληση Υποέργο 2 & 9

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για το υποέργο 2 <<Γραφιστικός Σχεδιασμός, Παραγωγή και Μετάφραση 3: Πτυχου Οικοτουριστικού φυλλαδίου σε δυο γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά 10.000 τμχ.) για το Εθνικό Πάρκο>> και για το υποέργο 9 <<Σχεδιασμός & Μετάφραση Πεζοπορικών και Ποδηλατικών φυλλαδιων (5.000 τμχ.)>> στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος <<Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2014>> του πράσινου ταμείου για την υλοποίηση της πράξη <<Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς>>.

Θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες εδω.

error: Content is protected !!