Πρόσκληση Υποέργο 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου 12 <<Εντοπισμός & Χαρτογράφηση Φωλαιοποίησης Θαλάσσιων Χελώνων (Caretta Caretta)>> στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμμτατος <<Στήριξη φορέων προστατευόμενων περιοχών 2014>> του πράσινου ταμείου για την υλοποίηση πράξης <<Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς>>.

Θα βρείτε τις σχετικές πληροφορίες εδώ.

error: Content is protected !!