ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΛΙΩΝ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.4.4 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΣΤΟ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 – 2020

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φωλιών κιρκινεζιών (100 τμχ) για την εφαρμογή του πακέτου εργασίας Π.4.4 του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 151/06-02-2020 πρόσκληση έως και την 14 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00π.μ. στην έδρα του Φορέα στο Λάππα Αχαΐας.

 

Για να δείτε την υπ΄αρίθμ. 151/06-02-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε το Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Πίνακα Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΗΜΑ ΙΙΙ), πατήστε εδώ

error: Content is protected !!