ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Π.3.4, Π.4.1, Π.4.4 ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΣΤΟ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

Σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά σχετικά με την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη) για τα υπ’ αριθ. ΚΗΗ 5366, ΚΗΗ 5367, ΑΖΑ 8968, ενός (01) υπό προμήθεια οχήματος, Σ ΠΑΤΡΑΣ 1149 πλωτού μέσου του ΦΔ στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων Π.3.4, Π.4.1, Π.4.4 του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΕΣΠΑ 2014-2020».

Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρίθμ. 437/12-05-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία του Φορέα στο Λάππα Αχαΐας. 

 

Για να δείτε την υπ΄αρίθμ. 437/12-05-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Έντυπο αίτησης υποβολής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), πατήστε εδώ.

Για να κατεβάστε το Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Σχέδιο Σύβασης (ΠΑΡΑΡΗΜΑ IV), πατήστε εδώ

error: Content is protected !!