ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GIS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», ΥΜΕΠΕΡΑΑ

error: Content is protected !!