ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.4.6 «ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΧΕΛΙΔΟΝΟΥ GLAREOLA PRATINCOLA» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

 O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά σχετικά με την προμήθεια υλικών για την εφαρμογή της δράσης Π.4.6 «Δράση για την ενίσχυση του πληθυσμού του νεροχελίδονου Glareola pratincola» στα πλαίσια του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΕΣΠΑ 2014-2020», και του πρωτογενούς αιτήματος με κωδικό ΑΔΑΜ19REQ005733239.

Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση έως και την 21 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00π.μ.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ. 170/11-2-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Πίνακας Ελαχίστων Τεχνικών Προδιαγραφών πατήστε εδώ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σχέδιο Σύμβασης πατήστε εδώ

error: Content is protected !!