ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 , ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά σχετικά με την παροχή Υπηρεσιών «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΛΑΘΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗ» για την εφαρμογή της δράσης Π.4.4 «Δράσεις για την ενίσχυση και διατήρηση πληθυσμού του κιρκινεζιού στα Λεχαινά και στην ευρύτερη περιοχή» στα πλαίσια του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρίθμ. 35/13-01-2021 Πρόσκληση έως και την 20η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία του ΦΟΡΕΑ.

Για να δείτε την υπ’ αρίθμ. 35/13-01-2021 Πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς πατήστε εδώ.

error: Content is protected !!