ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς , με έδρα υπηρεσίων στο Λάππα Δήμου Δυτικής Αχαϊας, στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος “Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος για το έτος 2016” του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ του ΥΠΕΝ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια “ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ”. Την διαδικασία υποβολής των προσφορών καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην αναρτημένη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της ” ΔΙΑΥΓΕΙΑ” με ΑΔΑ : 6ΖΔΩ46Ψ8ΒΓ-186 Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι έως και την Παρασκευή 09 Δεκεμβρίου ώρα 12:00.

error: Content is protected !!