Ξεκίνησε η δράση για τα Κιρκινέζια – Falco naumanni

19/04/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η δράση για τα Κιρκινέζια – Falco naumanni

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΦΔ) ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας Π.4.4 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΥ ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ».         

Ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών «Παρακολούθηση (Monitoring) του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) στα Λεχαινά και στην ευρύτερη περιοχή» μέχρι και το 2023 είναι η εταιρεία «ECO STUDIES P.C.», με Επιστημονική υπεύθυνη τη Δρ. Μαρία Δημάκη, Επικεφαλή των Τμημάτων Διαχείρισης Συλλογών Τμήματος Χερσαίας Ζωολογίας του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Αντικείμενο της δράσης είναι η συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης του πληθυσμού και την καταγραφή της αναπαραγωγικής δραστηριότητας του φωλιάσματος των Κιρκινεζιών στη πόλη των Λεχαινών. Η δράση υλοποιείται με τη τοποθέτηση νέων φωλιών στην πόλη των Λεχαινών αλλά και σε οικισμούς που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή με σκοπό την αύξηση του πληθυσμού τους. Στην ανωτέρω δράση περιλαμβάνεται και η δακτυλίωση των νεοσσών κιρκινεζιού που θα πραγματοποιηθεί από την επιστημονική υπεύθυνη του έργου. Με τη δακτυλίωση μπορούμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τη μεταναστευτική πορεία που ακολουθούν τα πτηνά, για τους τόπους διαχείμασης, για τις θέσεις ανάπαυσης καθώς & τις σωματομετρικές μετρήσεις. Παράλληλα, συλλέγονται πληροφορίες για την ηλικία του πτηνού, τις περιοχές φωλεοποίησης και διατροφής του, παρακολουθείται η συμπεριφορά του ως προς τις ημερήσιες μετακινήσεις και εκτιμάται, σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους, ο πληθυσμός και οι πληθυσμιακές μεταβολές αυτού.

Στα πλαίσια αυτά, ο Φορέας Διαχείρισης μετά από διαγωνιστική διαδικασία προμηθεύτηκε 100 νέες ξύλινες τεχνητές φωλιές, από τις οποίες ήδη έχει τοποθετήσει από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα πάνω από πενήντα (50) φωλιές. Συγκεκριμένα στην πόλη των Λεχαινών αντικαταστάθηκαν παλιές φωλιές που είχε τοποθετήσει ο Φορέας Διαχείρισης κατά τα έτη 2016 και 2017, ενώ τοποθετήθηκαν ακόμα 14 νέες φωλιές κοντά σε παλιές φωλιές αλλά και σε νέες θέσεις. Επιπρόσθετα, τοποθετήθηκαν περισσότερες από είκοσι (20) φωλιές σε σχολεία, εκκλησίες, υδατόπυργους και σε άλλες θέσεις, στους οικισμούς Αρετή, Στρούσι, Μυρσίνη, Τραγανό και Ανδραβίδα της Π.Ε. Ηλείας. Ακόμα τοποθετήθηκαν δυο (2) φωλιές στο Κέντρο Πληροφόρησης Δάσος Στροφυλιάς – Λιμνοθάλασσα Κοτύχι στο Λάππα Αχαΐας, ενώ ο Φορέας Διαχείρισης σκοπεύει να συνεχίσει τη δράση αυτή με την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών και σε άλλους οικισμούς εντός της Π.Ε. Αχαΐας. Η τοποθέτηση των φωλιών έγινε με την ενοικίαση ανυψωτικού μηχανήματος με καλάθι και χειριστή, μέσω απευθείας ανάθεσης από τον Φορέα

Η δράση αυτή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την ουσιαστική υποστήριξη των κατοίκων και των Προέδρων των οικισμών αυτών. Ευχαριστούμε θερμά τους κατοίκους Λεχαινών κ. Διονύση Κράγκαρη, κα. Μαρία Πανουτσοπούλου, κ. Νεόφυτο Παπαδόπουλο και τον κ. Καρδιανό. Τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων κ. Περικλή Δρακιά, της Τ.Κ. Αρετής, τον κ. Ανδρέα Αποστολόπουλο της Τ.Κ. Μυρσίνης, τον κ. Νικόλαο Τσάκωνα Τ.Κ. Τραγανού και τον κ. Κωνσταντίνο Χατζή της Τ.Κ. Ανδραβίδας που μεσολάβησαν και εξασφάλισαν τις νέες θέσεις τοποθέτησης των φωλιών στις κοινότητές τους. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά τον πατήρ Σπύρο Λάττα στο Στρούσι, την Υποδιευθύντρια του δημοτικού Ανδραβίδας κα. Μπίκου και τον Διευθυντή του Γυμνασίου Ανδραβίδας κ. Λαμπρόπουλο.

Το Κιρκινέζι (Falco naumanni) είναι ένα μικρόσωμο γεράκι που ξεχειμωνιάζει στην Αφρική και έρχεται στην Ελλάδα την άνοιξη για να φωλιάσει και να μεγαλώσει τα μικρά του. Συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2009/147/ΕΚ για τα άγρια πτηνά και χαρακτηρίζεται ως «Τρωτό» σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο για τα Ζώα της Ελλάδας. Καθώς το Κιρκινέζι φωλιάζει εντός οικισμών σε στέγες παλιών σπιτιών και τρύπες πέτρινων τοίχων, η παροχή κατάλληλων θέσεων φωλεοποίησης με τοποθέτηση τεχνητών φωλιών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στόχος είναι η εδραίωση του πληθυσμού του Κιρκινεζιού F.naumanni στην αποικία των Λεχαινών μέσω της επίτευξης ενός μεγέθους πληθυσμού που να είναι βιώσιμος και εκτός κινδύνου εξαφάνισης.

Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω των Πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Πληροφορίες:

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου,

Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος ΦΔ, τηλ.: 26930 31939

Αλεξάνδρα Αναγνωστοπούλου, Δασολόγος ΦΔ, τηλ.: 26930 31939

error: Content is protected !!