ΚΑΛΟΓΡΙΑ

Στα όρια της προστατευόμενης περιοχής, στο βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου βρίσκεται η λιμνοθάλασσα Άραξος.

Έχει έκταση 4.500 στρέμματα και μέσο βάθος 0,5-2,5 μέτρα.

Διαχωρίζεται από τον Πατραϊκό κόλπο με μια επιμήκη αμμονησίδα και με εκτενείς αμμοθινικούς σχηματισμούς από το Ιόνιο.

Το νερό και εδώ είναι υφάλμυρο και σε σχέση με τους υπόλοιπους υγροτόπους, παρουσιάζει υψηλότερη αλατότητα.

Μόνιμοι κάτοικοι του Αράξου είναι οι γλάροι και οι ερωδιοί

error: Content is protected !!