Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς, μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος από νέους της περιοχής, προχωρά στην οργάνωση δικτύου εθελοντών, με στόχο τη φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, την πρόληψη των πυρκαγιών, τη διατήρηση του σπάνιου δάσους της Στροφυλιάς και των περιβαλλόντων υγροτόπων.

Μέσω του προγράμματος, οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον των υγροτόπων, του δάσους και της παραλίας και με την περιοχή του Εθνικού Πάρκου γενικότερα, να προσφέρουν και να υποστηρίξουν εθελοντικά τις εργασίες διαχείρισης που επιτελούνται καθημερινά στο δάσος και τις λιμνοθάλασσες.

Επίσης θα ασχοληθούν με δραστηριότητες που δεν συνηθίζουν στην καθημερινότητά τους, θα έλθουν σε άμεση επαφή με το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης και τους επισκέπτες του Εθνικού Πάρκου και θα αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες συμμετέχοντας ενεργά στην επίτευξη ενός κοινωφελούς σκοπού.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που σχετίζονται με τους κάτωθι τομείς (χωρίς να περιορίζονται κατ’ ανάγκη μόνο σε αυτούς):

  • Συγκέντρωση – ταξινόμηση περιβαλλοντικών δεδομένων – εργασίες πεδίου
  • Παρατήρηση και καταγραφή ειδών πανίδας και χλωρίδας
  • Χάραξη μονοπατιών και νέων διαδρομών, συντήρηση – επιδιόρθωση υπαρχόντων
  • Κατασκευές (π.χ. ενημερωτικές πινακίδες, σήμανση μονοπατιών και διαδρομών)
  • Φύλαξη προστατευόμενης περιοχής
  • Πυροφύλαξη
  • Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – διοργάνωση δράσεων
  • Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης περιβαλλοντικού περιεχομένου
  • Παραγωγή ενημερωτικού υλικού και προβολή ΦΔ (διαδίκτυο, facebook, twitter)
  • Οργανωτική υποστήριξη

Οι εθελοντές θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ανάλογα με τις ανάγκες του ΦΔ και τις καιρικές συνθήκες. Η ακτίνα δράσης θα είναι σε όλο το μήκος του Εθνικού Πάρκου και της ευρύτερης περιοχής των Υγροτόπων και σε προκαθορισμένες θέσεις.

Στόχος του Φορέα Διαχείρισης είναι η εδραίωση του προγράμματος εθελοντισμού και η υλοποίησή του σε ετήσια βάση.

Έχοντας την πεποίθηση ότι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των ενεργών πολιτών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη του στόχου αυτού, ο Φορέας Διαχείρισης σας καλεί να συμμετάσχετε στην προστασία και διατήρηση της περιοχής Κοτυχίου Στροφυλιάς !

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον ΦΔ στο τηλέφωνο 26930 31939 και στο email fdks@otenet.gr ή επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook! Συμπληρώστε και αποστείλετε την Αίτηση Συμμετοχής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή fax (26930 31959).

Συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού της περιοχής Κοτυχίου Στροφυλιάς.

Σας περιμένουμε όλους!

error: Content is protected !!