Απειλές για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς.

Η προστατευόμενη περιοχή αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα υποβάθμισης των φυσικών της χαρακτηριστικών εξαιτίας ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που διενεργούνται ανεξέλεγκτα, όπως η ρίψη απορριμμάτων, η κίνηση οχημάτων και το παράνομο κυνήγι. Με τον όρο υποβάθμιση εννοούμε τη μείωση της οικολογικής και αισθητικής της αξίας που μπορεί να προκληθεί είτε από την εγκατάλειψη είτε από την αυθαίρετη ανθρώπινη δραστηριότητα.

Οι εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα του δάσους κουκουναριάς αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες και γνωστό τουριστικό προορισμό ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Στις παρυφές των δρόμων που οδηγούν στις πιο πολυσύχναστες παραλίες και θέσεις αναψυχής, η συγκέντρωση των απορριμμάτων, κατά κύριο λόγο αντικείμενα μιας χρήσης, είναι τεράστια. Εκτός από την αισθητική υποβάθμιση του τοπίου που προκαλούν, αποτελούν εστίες μόλυνσης καθώς και συνεχή κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Επιπρόσθετα, η κίνηση τροχοφόρων και επισκεπτών σε όλο το μήκος της προστατευόμενης παραλιακής ζώνης έχει σαν συνέπεια την καταπάτηση των ειδών που συνθέτουν την βλάστηση της περιοχής, μερικά από τα οποία είναι ενδημικά, τη διακοπή της συνέχειας του οικοσυστήματος, την υποβάθμιση μέχρι και καταστροφή σε ορισμένες θέσεις των αμμολόφων που δρουν προστατευτικά για το δάσος, και την άναρχη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στην έκταση της παραλίας. Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η αμμώδης ακτή σε όλο το μήκος της προστατευόμενης περιοχής (περίπου 20 χλμ.) αποτελεί σημαντική περιοχή ωοτοκίας για τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta, αλλά και από τις πιο καλά ανεπτυγμένες ζώνες αμμολόφων στη χώρα μας.

Μια σημαντική απειλή για την ορνιθοπανίδα της περιοχής είναι η παράνομη άσκηση κυνηγιού που παρατηρείται κυρίως στις λιμνοθάλασσες Πρόκοπος και Κοτύχι. Σύμφωνα με το χαρακτηρισμό της προστατευόμενης περιοχής, οι υγρότοποι, το δάσος και η παραλιακή ζώνη αποτελούν την Α΄ Ζώνη (Περιοχή Προστασίας της Φύσης) του Εθνικού Πάρκου, τμήμα του οποίου έχει οριστεί επιπλέον ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Στην περιοχή αυτή το κυνήγι απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και για όλα τα είδη. Οι υγρότοποι αποτελούν μεταναστευτικό σταθμό για μεγάλο αριθμό και ποικιλία ειδών πουλιών καθώς και σημαντικό χώρο αναπαραγωγής για απειλούμενα είδη. Το παράνομο και εντατικό κυνήγι θέτει σε απειλή τα είδη που χρησιμοποιούν τις λιμνοθάλασσες είτε για να τραφούν είτε για να φωλιάσουν, και έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του αριθμού πουλιών που παρατηρούνται στην περιοχή. Επιπλέον, προκαλεί όχληση και στους επισκέπτες οι οποίοι συχνά εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για μια δραστηριότητα που δεν συνάδει με τον χαρακτηρισμό «προστατευόμενη περιοχή».

Η θεσμοθέτηση της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο και η οριοθέτηση ζωνών προστασίας, αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη χωροθέτηση και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των δραστηριοτήτων που επιτρέπονται ή όχι, ανάλογα με τις ανάγκες διατήρησης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τις οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις των κατοίκων και των χρηστών της περιοχής.  

error: Content is protected !!