ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.Δ.Y.Κ.Σ), που είναι υπεύθυνος για την προστασία, διαχείριση και επιστημονική παρακολούθηση των ενδιαιτημάτων της προστατευόμενης περιοχής, διοργανώνει την 1η Εβδομάδα Εθελοντικής Δράσης τον Ιούνιο 2015 στο Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου Στροφυλιάς. Μέσω του προγράμματος, οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να έλθουν σε άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον των υγροτόπων, του δάσους και της παραλίας και με την περιοχή του Εθνικού Πάρκου γενικότερα, να προσφέρουν και να υποστηρίξουν εθελοντικά τις εργασίες διαχείρισης, προστασίας και ενημέρωσης που επιτελούνται καθημερινά στο δάσος και τις λιμνοθάλασσες.

Στο Εθνικό Πάρκο Υροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς, με έκταση περίπου 80.000 στρέμματα περιλαμβάνει ένα μοναδικό συνδυασμό ενδιαιτημάτων
υψηλής οικολογικής αξίας και αισθητικής. Χαρακτηριστικοί οικότοποί του είναι οι υγρότοποι και οι περιβάλλουσες πλημμυρισμένες εκτάσεις, το δάσος
κουκουναριάς, οι αμμοθίνες και οι ασβεστολιθικοί λόφοι. Αποτελεί σημαντικό σταθμό στη μετανάστευση αποδημητικών πουλιών και φιλοξενεί μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων, πολλά από τα οποία χαρακτηρίζονται ως σπάνια ή απειλούμενα είδη. Διέπεται από ειδικό καθεστώς διαχείρισης (Σύμβαση Ramsar, Καταφύγιο Άγριας Ζωής, Περιοχή δικτύου Natura 2000) και προστατεύεται από Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία.

Στο πλαίσιο της Εθελοντικής Εβδομάδας, θα υλοποιηθεί και διήμερο Εκπαίδευσης Εθελοντών, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τις
εργασιακές τους ευθύνες, θα ξεναγηθούν στο Πάρκο καθώς και στους χώρους που θα φιλοξενηθούν. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν με δραστηριότητες που σχετίζονται με τους κάτωθι τομείς (χωρίς να περιορίζονται κατ’ ανάγκη μόνο σε αυτούς):

  • Συγκέντρωση – ταξινόμηση περιβαλλοντικών δεδομένων – εργασίες πεδίου
  • Παρατήρηση και καταγραφή ειδών πανίδας και χλωρίδας
  • Χάραξη και ανάδειξη μονοπατιών και διαδρομών, συντήρηση – επιδιόρθωση υπαρχόντων
  • Κατασκευές (π.χ. ενημερωτικές πινακίδες, σήμανση μονοπατιών και διαδρομών)
  • Φύλαξη προστατευόμενης περιοχής
  • Πυροφύλαξη
  • Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης – διοργάνωση δράσεων
  • Παραγωγή ενημερωτικού υλικού και προβολή ΥΔ (διαδίκτυο, facebook, twitter)

Πέραν των εκπαιδεύσεων και δράσεων σκοπός είναι και η αναψυχή των εθελοντών μέσω της συμβίωσης και της παραμονής τους σε έναν από τους ωραιότερους βιότοπους της χώρας μας δίπλα στην θάλασσα. Η συμμετοχή στην εβδομάδα εθελοντικής δράσης, εμπεριέχει έξι ημέρες εθελοντικής δράσης πρωί ή/και απόγευμα. Οι εθελοντές θα φιλοξενηθούν σε καταλύματα του ΦΔΥΚΣ ή σε κάποιο ξενοδοχείο τη περιοχής και θα τους παρέχεται πλήρης εστίαση. Οι εθελοντές θα πρέπει να έχουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας για το περιβάλλον, να είναι 18-35 ετών και να είναι διαθέσιμοι ενδεικτικά από 1 έως και 30 Ιουνίου 2015. Με το πέρας της εθελοντικής δράσης, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

H δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 του ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εθελοντισμός». Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής στο fdks@otenet.gr υπόψη Βασιλικής Ορφανού (ΦΔΥΚΣ, τηλ. 26930 31939) ή στο info@iforce.gr υπόψη Χριστίνας Πόλου, iForce Επικοινωνίες ΑΕ, (Tηλ:210 3392500) έως 30 Μαΐου 2015.

Περισσότερες Πληροφορίες: κα Βασιλική Ορφανού, Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, τηλ: 26930 31939, φαξ: 26930 31959, fdks@otenet.gr.

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ.

error: Content is protected !!