Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ: Συμμετοχή του ΦΔΥΚΣ στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς

Λάππα, 19 Ιανουαρίου 2018

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Συμμετοχή του ΦΔΥΚΣ στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις  Υδρόβιων Πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς

Την Παρασκευή 12/01/2018,  το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς (ΦΔΥΚΣ) συμμετείχε για 9η συνεχόμενη χρονιά, από το 2010, στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πτηνών (ΜΕΚΥΠ), που διοργανώνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Οι ΜΕΚΥΠ αποτελούν μέρος της Διεθνούς Απογραφής Υδρόβιων Πουλιών (International Waterbird Census – IWC) που συντονίζει η Διεθνής Οργάνωση Υγροτόπων (Wetlands International) από το 1967. Είναι επιπλέον, το μακροβιότερο πρόγραμμα παρακολούθησης πληθυσμών πουλιών στην Ελλάδα, και πραγματοποιούνται κάθε χρόνο σε περισσότερους από 160 υγροτόπους της χώρας. Τα δεδομένα που συλλέγονται συντελούν στην εκτίμηση των πληθυσμών και της γεωγραφικής εξάπλωσης των υδρόβιων πτηνών, με τελικό στόχο τού προγράμματος την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των πουλιών και των βιότοπών τους.

Το προσωπικό του ΦΔΥΚΣ ανέλαβε την καταμέτρηση των υδρόβιων πουλιών σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. Πολλά μικρά ποτάμια και χείμαρροι τροφοδοτούν την περιοχή αυτή με γλυκό νερό, το οποίο, εξαιτίας των αμμολόφων, δεν φτάνει στη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται ένα εκτενές υγροτοπικό σύστημα από λιμνοθάλασσες και έλη, με οικολογική συνέχεια μεταξύ τους. Το μεγαλύτερο μέρος του νερού συγκεντρώνεται στις λιμνοθάλασσες Κοτύχι, Πρόκοπος, και Άραξος. Το υδάτινο δίκτυο συμπληρώνεται από το έλος Λάμια, τον Αύλακα Κέντρο, και τα υγρά λιβάδια, γύρω από τις Λιμνοθάλασσες, που πλημυρίζουν εποχικά.

Η περιοχή του Εθνικού Πάρκου έχει έκταση περίπου 88.000 στρέμματα. Για την αποτελεσματικότερη κάλυψη της περιοχής μελέτης, το προσωπικό του ΦΔΥΚΣ χωρίστηκε σε 3 ομάδες. Η καταμέτρηση ξεκίνησε στις 9 το πρωί και ολοκληρώθηκε περίπου στις 3 το απόγευμα. Για την παρατήρηση των πουλιών επιλέχθηκαν 24 σημεία ώστε να ελεγχθούν όλοι οι υγρότοποι της περιοχής.

Συνολικά καταγράφηκαν 34 είδη πουλιών. Ανάμεσα σε αυτά, εντοπίστηκαν 6 είδη από πάπιες, καθώς και βαρβάρες (Tadorna tadorna). Σε αντίθεση με τις ΜΕΚΥΠ του 2017 δεν καταγράφηκαν χήνες και κύκνοι αφού ο φετινός χειμώνας είναι πιο ήπιος. Τα πουλιά που παρατηρήθηκαν σε μεγαλύτερους αριθμούς ήταν τα κιρκίρια (Anas crecca), οι φαλαρίδες (Fulica atra), και οι κορμοράνοι (Phalacrocorax carbo). Καταγράφηκε επίσης μεγάλος αριθμός από Αργυροτσικνιάδες (Ardea alba), Σταχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea), και Καστανοκέφαλους γλάρους (Chroicocephalus ridibundus). Τέλος, παρατηρήθηκαν αρκετά αρπακτικά πτηνά, με πιο πολυάριθμα τους καλαμόκιρκους (Circus aeruginosus) και τις γερακίνες (Buteo buteo), ενώ αξιόλογη καταγραφή αποτελεί και αυτή ενός χειμωνόκιρκου (Circus cyaneus).

Ως εξαιρετική παρατήρηση για τις ΜΕΚΥΠ του 2018, αξίζει να σημειωθεί η καταγραφή 218 Αργυροπελεκάνων στη Λιμνοθάλασσα Κοτύχι! Ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος που έχει παρατηρηθεί μέχρι σήμερα στην περιοχή υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ένδειξη φωλιάσματος, ωστόσο οι αυξανόμενοι αριθμοί του είδους στην περιοχή, μας προϊδεάζουν για μια πιθανή μελλοντική αποικία Αργυροπελεκάνων στο Κοτύχι. Κατά την παρατήρηση, κάποιοι πελεκάνοι ξεκουράζονταν στη νησίδα της Λ/θ Κοτύχι, άλλοι τρέφονταν στο βόρειο κομμάτι της, και παρατηρήθηκαν να συνυπάρχουν με κορμοράνους και στις δύο περιπτώσεις.

Τα πουλιά είναι από τα πολυτιμότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και αποτελούν δείκτες της υγείας των οικοσυστημάτων αλλά και της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων όπου ενδιαιτούν. Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς είναι διεθνώς σημαντικό για την ορνιθοπανίδα. Αποτελεί το μεγαλύτερο υγροτοπικό σύμπλεγμα, καθώς και τον μοναδικό Υγρότοπο Ramsar, στην Πελοπόννησο. Το γεγονός αυτό το καθιστά πολύτιμο, ιδιαίτερα για τα διαχειμάζοντα και μεταναστευτικά είδη πτηνών.

Συνολικά στην προστατευόμενη περιοχή Κοτυχίου – Στροφυλιάς, έχουν καταγραφεί 263 είδη πουλιών. Από αυτά, τα 79 αποτελούν είδη προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, ενώ 40 είδη εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες κινδύνου του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Αν αναλογιστούμε ότι ο αριθμός των ειδών πουλιών που εντοπίζονται σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι περίπου 440, η ποικιλότητα στην περιοχή Κοτυχίου – Στροφυλιάς είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή εφόσον παρατηρείται σε αυτή σχεδόν το 60% των ειδών της χώρας!

error: Content is protected !!