Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ
Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & στη λίμνη Καϊάφα

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου (ΦΔΥΚΣ&ΚΚ) συμμετείχε για 13η συνεχόμενη χρονιά, από το 2010, στις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πτηνών (ΜΕΚΥΠ), που διοργανώνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

Οι ΜΕΚΥΠ αποτελούν το μακροβιότερο πρόγραμμα παρακολούθησης των πληθυσμών των υδρόβιων πουλιών μέσω ετήσιων καταμετρήσεων που διεξάγονται ταυτόχρονα στα μέσα Ιανουαρίου κάθε έτους σε χιλιάδες υγρότοπους ανά τον κόσμο, σε πάνω από 100 χώρες. Στην Ελλάδα, οι ΜΕΚΥΠ πραγματοποιούνται αδιάλειπτα από το 1968 και υπό τον συντονισμό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας από το 1997.

Καταγράφονται κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών που διαχειμάζουν στους υγροτόπους, αλλά και άλλα είδη που έχουν σχέση με αυτούς αν και ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οικογένειες όπως αρπακτικά και θαλασσοπούλια. Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών και των μεταβολών που παρουσιάζουν οι υγρότοποι, με τελικό στόχο τού προγράμματος την αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των πουλιών και των βιότοπών τους.

Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης πραγματοποίησε 14 & 15 Ιανουαρίου 2022, την καταμέτρηση των πουλιών στους υγρότοπους του Εθνικού Πάρκου και στη λίμνη Καϊάφα. Ειδικότερα, στη λίμνη Καϊάφα και στην περιοχή της αποξηραμένης λίμνη της Αγουλινίτσας, συμμετείχε και ο εθελοντής της Ε.Ο.Ε. κ. Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιονίου) βοηθώντας με την πολύτιμη εμπειρία του.

Λόγω του ήπιου χειμώνα, οι καταγραφές στους υγρότοπους του  Εθνικού Πάρκου (λιμνοθάλασσα Κοτύχι, Αλυκές Λεχαινών, λιμνοθάλασσα Πρόκοπος, έλος της Λάμιας & λιμνοθάλασσα Πάπα), δεν ήταν ικανοποιητικές όσον αφορά στον αριθμό των ειδών που παρατηρήθηκαν σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ωστόσο, υπήρξαν σημαντικές καταγραφές ειδών όπως η παγκοσμίως απειλούμενη Βαλτόπαπια (Aythia nyroca), η Βαρβάρα (Tadorna tadorna) και άλλες πάπιες. Ακόμα, καταγράφηκαν φοινικόπτερα, κορμοράνοι, φαλαρίδες, ερωδιοί, γλάροι, γλαρόνια και βουτηχτάρια κάποια από αυτά σε μεγάλους αριθμούς. Δεν έλειψαν επίσης από την καταγραφή αρπακτικά που σχετίζονται με τους υγροτόπους, όπως ο Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus) , η Γερακίνα (Buteo buteo)  και το Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus).

Ακόμα στη λίμνη Καϊάφα και στην ευρύτερη περιοχή καταγράφηκαν συνολικά δεκαέξι (16) διαφορετικά είδη με σημαντικότερη καταγραφή αυτή της Βαλτόπαπιας (Aythia nyroca) και του Φερεντίνη (Netta rufina), επιβεβαιώνοντας πόσο σημαντικός υγροβιότοπος είναι για τα πουλιά και χρήζει καλύτερης προστασίας από την έντονη ανθρώπινη όχληση που ασκείται στην περιοχή.

Τα πουλιά είναι από τα πολυτιμότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και αποτελούν δείκτες της υγείας των οικοσυστημάτων αλλά και της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων όπου ενδιαιτούν. Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς είναι σημαντικό σε διεθνές επίπεδο για την ορνιθοπανίδα που φιλοξενεί, καθώς περιλαμβάνει μία από τις περιοχές  Ramsar. Πρόκειται μάλιστα για το μοναδικό υγρότοπο Ramsar στην Πελοπόννησο, γεγονός που καθιστά το πάρκο πολύτιμο, ιδιαίτερα για τα διαχειμάζοντα και μεταναστευτικά είδη πτηνών.

   

error: Content is protected !!