Δράσεις προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 452.500,00€ ενέταξε ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020», σύμφωνα με την  αριθ. οικ. 732/12-02-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με τον νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4519/2018). Οι δράσεις θα αναπτυχθούν σε τρεις βασικούς άξονες που είναι:

  1. Η προβολή των δράσεων στα πλαίσια της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.
  2. Δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης.
  3. Η παρακολούθηση ειδών των οδηγιών.

Ένα από τα σημαντικά έργα που εντάχθηκε είναι η «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ». Το  Κέντρο Πληροφόρησης Κοτυχίου Στροφυλιάς στεγάζεται σε οίκημα των αρχών του 20ου αιώνα, στο Λάππα Αχαΐας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «Έργο Τέχνης» με Υπουργική Απόφαση του 1982. Σήμερα, η υποδομή, οργανωμένη με κεντρικό εκθεσιακό χώρο και δύο χώρους γραφείων, αποτελεί την έδρα του Φορέα Διαχείρισης και σηματοδοτεί τη μοναδική υποδομή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στην ανάγκη διαφύλαξης του φυσικού πλούτου του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. Η υφιστάμενη οργάνωση του εκθεσιακού χώρου δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τόσο στη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος το οποίο πραγματεύεται, όσο και στις ανάγκες του υφιστάμενου αλλά και του δυνητικού κοινού της. Διατυπώνεται σαφώς η ανάγκη ανανέωσης των μέσων και του τρόπου έκθεσης, αλλά και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου με νέα στοιχεία, προκειμένου για την ανάδειξη του Κέντρου Πληροφόρησης σε μια σύγχρονη, δυναμική και βιώσιμη υποδομή, οργανωμένη βάσει των σύγχρονων εκθεσιακών πρακτικών.

 

Εντάχθηκαν, επίσης, έργα σήμανσης στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς αλλά και στις νέες περιοχές ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης δηλ. στον Πηνειό, στο Δάσος Φολόης, στην Αρχαία Ολυμπία, στη λίμνη Καϊάφα καθώς και σε όλο το παραλιακό δυτικό μέτωπο του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Για την ενίσχυση της ελκυστικότητας του Εθνικού Πάρκου σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες και για την επίτευξη της βέλτιστης προσβασιμότητας σε ΑμεΑ, ο Φ.Δ. θα εκπονήσει ειδική έκθεση που θα αναλύονται προτάσεις αξιοποίησης τμήματος/των του Εθνικού Πάρκου για το σκοπό αυτό.

Τέλος, μια σημαντική μελέτη είναι η «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (MONITORING) ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ» το οποίο είναι διεθνώς σημαντικό για την ορνιθοπανίδα του. Αποτελεί δε, το μεγαλύτερο υγροτοπικό σύμπλεγμα, καθώς και τον μοναδικό Υγρότοπο Ramsar στην Πελοπόννησο.

Ο ΦΔ σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και μέχρι την ολοκλήρωσή της που θα είναι η  31η Δεκεμβρίου 2023 θα ενημερώνει αναλυτικά το κοινό μέσω συναντήσεων και ημερίδων που θα πραγματοποιεί.

error: Content is protected !!