Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Χώρος έκθεσης

Oι Φορείς Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου και Χελμού Βουραϊκού συμμετείχαν στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», που διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, στη Σπάρτη.

Οι  Συντονίστριες – εκπρόσωποι των Φορέων Διαχείρισης “Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου”  κα. Καραμπέρου Γεωργία και “Χελμού – Βουραϊκού” κα. Κουμούτσου Ελένη, παρουσίασαν υπό τη μορφή αναρτημένης εισήγησης (poster) τις διαχειριστικές δράσεις που υλοποιούν στα πλαίσια χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία στο πλαίσιο της δικτύωσης των ΦΔΠΠ να ανταλλάξουν εμπειρίες και τεχνογνωσία με συναδέλφους τους αλλά και με φορείς και εκπροσώπους των εισηγητών της συγκεκριμένης ημερίδας.

Οι δράσεις των Πράξεων: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», & «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., ΕΣΠΑ 2014-2020, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω των Πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αντίστοιχη δράση ενημέρωσης και προβολής του κοινού θα πραγματοποιηθεί και από τους δύο Φορείς Διαχείρισης στο προσεχές μέλλον.

O Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ Πάρνωνα Μουστού, Μαινάλου

Η κα. Καραμπέρου με τον κ. Μπόγλη

Η κα. Καραμπέρου και η κα. Κουμούτσου

Με τον καθηγητή κ. Μιχαήλ Σκούλλο, Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του Προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα ΜΑΒUNESCO.

 

error: Content is protected !!