Διακήρυξη για τη Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση εκθεσιακού υλικού του Κέντρου Πληροφόρησης Δάσους Στροφυλιάς – Λιμνοθάλασσας Κοτύχι» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 137.096,77 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (170.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ)

error: Content is protected !!