ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 3η Πανελλήνια απογραφή Πελεκάνων στον ΦΔΥΚΣ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

3η Πανελλήνια απογραφή Πελεκάνων στον ΦΔΥΚΣ

                                    

Το Σάββατο 16/05/2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 3η Πανελλήνια απογραφή πελεκάνων στους Υγρότοπους του Εθνικού Πάρκου  Κοτυχίου – Στροφυλιάς. Η Ελληνική Εταιρία Πρεσπών (ΕΕΠ) μαζί με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία (ΕΟΕ) με την συμμετοχή του προσωπικού των δώδεκα (12) Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας και πλήθος εθελοντών διοργάνωσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την Πανελλήνια απογραφή πελεκάνων σε 45 υγρότοπους της χώρας. Η δράση αυτή αφορά στην απογραφή των δύο ειδών πελεκάνων, του παγκοσμίως απειλούμενου με εξαφάνιση Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) και του Ροδοπελεκάνου (Pelecanus onocrotalus), ειδών που απαντώνται και φωλιάζουν στην Ελλάδα.      

Στόχος της ταυτόχρονης απογραφής ήταν να καταμετρηθεί ο συνολικός αριθμός ατόμων πελεκάνων που είναι παρόντα κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου στους υγρότοπους της Ελλάδας.

          Απώτερος στόχος της ταυτόχρονης απογραφής ήταν να εκτιμηθεί ο συνολικός αριθμός ατόμων κάθε είδους (ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για μη αναπαραγόμενα ή αναπαραγόμενα) ώστε να αποκτήσουμε την εικόνα του μεγέθους του πληθυσμού των πελεκάνων που χρησιμοποιούν τα ενδιαιτήματα της χώρας. Τα στοιχεία αυτά θα δώσουν μια τεράστια ώθηση στην προσπάθεια που γίνεται για να κατανοήσουμε την οικολογία και τις πληθυσμιακές τάσεις των πουλιών αυτών στα Βαλκάνια.

Στην καταγραφή συμμετείχαν οι υπάλληλοι του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, κ.κ. Ορφανού Βασιλική, Σωτηροπούλου Ελένη, Αναγνωστοπούλου Αλεξάνδρα και Πλώτας Παναγιώτης καθώς επίσης και ο εθελοντής- ορνιθοπαρατηρητής κ. Μαμάσης Διονύσης M. Sc. Περιβαλλοντολογος- Χαρτογράφος.

Τα αποτελέσματα της καταγραφής είναι ενθαρρυντικά. Η παρουσία των πελεκάνων (Pelecanus crispus) στους Υγρότοπους του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς, αποδεικνύει  ότι  η προστατευόμενη περιοχή είναι ιδανική  για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε τροφή και ξεκούραση, ως σταθμοί κατά τη μετανάστευση αλλά πιθανώς κάποιοι να αποτελέσουν και μελλοντικούς τόπους φωλιάσματος.

error: Content is protected !!