“ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Έκκληση στις αρμόδιες αρχές και ιδιώτες για την χρηματοδότηση του φετινού προγράμματος προστασίας-παρακολούθησης της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς Καταγραφή φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκκληση στις αρμόδιες αρχές και ιδιώτες για την χρηματοδότηση του φετινού προγράμματος προστασίας-παρακολούθησης της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

 Καταγραφή φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς

Την Πέμπτη 16/06/2016 πραγματοποιήθηκε η πιο πρόσφατη σάρωση των παραλιών του Εθνικού Πάρκου για τη καταγραφή της θαλάσσιας χελώνας από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς (ΦΔΥΚΣ) με την εθελοντική συμμετοχή του περυσινού αναδόχου και επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος, Περιβαλλοντολόγου, κου Μαμάση Διονύση. Τα πρώτα αποτελέσματα της παρακολούθησης αποδεικνύουν ότι το φετινό καλοκαίρι η φωλεοποίηση της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta) ξεκίνησε 2 εβδομάδες νωρίτερα από το 2015 δηλ. τέλη Μαΐου. Έχουν ήδη εντοπιστεί δεκάδες ίχνη-χνάρια από εξόδους χελωνών και έχουν καταγραφεί και σημανθεί προς προστασία ήδη 6 ενεργές φωλιές.

Δυστυχώς, η μη έναρξη του φετινού προγράμματος δημιουργεί την πεποίθηση, σύμφωνα και με τη περσινή εμπειρία, ότι έχουν «χαθεί» ίχνη με αποτέλεσμα να μην έχουν καταγραφεί αρκετές ενεργές φωλιές. Υπενθυμίζουμε ότι για τη σωστή διεξαγωγή του προγράμματος παρακολούθησης, καταγραφής-σήμανσης αλλά και προστασίας των ενεργών φωλιών, απαιτούνται καθημερινές πεζές περιπολίες στις παραλίες της περιοχής, σε μήκος πάνω από 20 χλμ., καθώς και υλικά για τη σήμανση και προστασία τους. Επιπλέον, είναι πολύ σημαντική η παραγωγή ενημερωτικού υλικού και η διοργάνωση εκδηλώσεων για τη σχετική ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού, της τοπικής κοινωνίας, και των επισκεπτών του Εθνικού Πάρκου.

Ο ΦΔΥΚΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να συνεχίσει το περσινό επιτυχημένο πρόγραμμα παρακολούθησης και το 2016, παρά τη σημαντική έλλειψη πόρων. Ωστόσο, παρά την δουλειά του προσωπικού του ΦΔ και την εθελοντική συμμετοχή του περυσινού αναδόχου, δυστυχώς δεν δύναται να καλύψει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη καταγραφή των φωλιών θαλάσσιας χελώνας στο παραλιακό μέτωπο του Εθνικού Πάρκου, εφόσον στερείται ουσιαστικής χρηματοδότησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΔΥΚΣ απευθύνει έκκληση, έστω και τη τελευταία στιγμή, στις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δήμοι) αλλά και στους ιδιώτες όπου έχει ήδη στείλει αίτημα χορηγίας, να στηρίξουν το φετινό πρόγραμμα, ώστε να επιτύχει η νέα προσπάθεια παρακολούθησης και καταγραφής της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta που θα συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία του είδους.

error: Content is protected !!