ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΔΠΠ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου (ΦΔΥΚΣ&ΚΚ) διοργάνωσε την 1η συνάντηση δικτύωσης για την προστασία και διατήρηση των πληθυσμών των αργυροπελεκάνων (P.crispus) του δυτικού άξονα του Ελλαδικού χώρου σε επίπεδο Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ), στα πλαίσια του πακέτου εργασίας Π.Ε.2.2. «Δικτύωση εσωτερικού» του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Π  ΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 στο Κέντρο Πληροφόρησης Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου – Δάσος Στροφυλιάς, όπου βρίσκεται η έδρα του ΦΔΥΚΣ&ΚΚ στο Λάππα Αχαΐας. Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν στελέχη από τους ΦΔΠΠ και συγκεκριμένα: από τον ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, ΦΔ Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν ο ΦΔ Καλαμά – Αχέροντα –  Κέρκυρας & ο ΦΔ Λίμνης Κερκίνης.

Η Συντονίστρια του ΦΔΥΚΣ&ΚΚ κα. Γεωργία Καραμπέρου, αφού καλωσόρισε τους συναδέλφους της έθεσε τους στόχους της συνάντησης & είχε το συντονισμό της συζήτησης. Εκπρόσωπος από κάθε ΦΔ έκανε μια μικρή παρουσίαση της προστατευόμενης περιοχής αρμοδιότητάς του, τα αποτελέσματα από την παρακολούθηση και την παρουσία του είδους P.crispus, ενώ παρουσιάστηκαν οι διαχειριστικές δράσεις που προγραμματίζονται να γίνουν στα πλαίσια του ΥΜΕΠΕΡΑΑ από κάθε ΦΔ ξεχωριστά.

Την παρουσίαση εκ μέρους του Φ.Δ. Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου έκανε η κα. Αλεξάνδρα Αναγνωστοπούλου, Δασολόγος M.Sc, εκ μέρους του Φ.Δ. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου & Ακαρνανικών Ορέων ο Επόπτης φύλακας κ. Νικόλαος Παλαιός, από τον Φ.Δ. Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας, ο Συντονιστής κ. Δημήτρης Μπαρέλος, Περιβαλλοντολόγος M.Sc και η κα. Εύη Συντιχάκη, Βιολόγος M.Sc., ως εκπρόσωπος του Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά – Αχέροντα – Κέρκυρας. Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχε ο Συντονιστής του Φ.Δ. Λίμνης Κερκίνης κ. Θόδωρος Ναζηρίδης, Δασολόγος PhD, ο οποίος παρουσίασε τα δεδομένα της περιοχής ευθύνης του και αντάλλαξε τη τεχνογνωσία και την εμπειρία του από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου είδους και των διαχειριστικών δράσεων που υλοποιεί διαχρονικά ο ΦΔ, αφού αποτελεί μια περιοχή με σημαντική παρουσία πελεκάνων.

Στόχος της δράσης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους ΦΔΠΠ με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με την προστασία και διατήρηση του πληθυσμού του είδους Pelecanus crispus. Σκοπός αυτής της πρώτης συνάντησης ήταν κάθε Φορέας Διαχείρισης να παρουσιάσει δεδομένα σχετικά με τον πληθυσμό και τις συνήθειες του είδους του Αργυροπελεκάνου στην περιοχή ευθύνης του θέτοντας ένα κοινό σχέδιο δράσης για τις επόμενες συναντήσεις. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα συνεργασίας, όπου τέθηκαν οι μελλοντικοί κοινοί στόχοι για την προστασία των Αργυροπελεκάνων. Προγραμματίστηκαν τα επόμενα κοινά βήματα όπως: α) Σύνταξη εκθέσεων αναφοράς από κάθε ΦΔ ξεχωριστά για την παρουσία του είδους μέχρι σήμερα, β) η πραγματοποίηση ταυτόχρονης παρακολούθησης και καταγραφής των ατόμων Αργυροπελεκάνων στους υγρότοπους της Δυτικής Ελλάδας από το προσωπικό των ΦΔΠΠ με κοινή μεθοδολογία και κοινά πρωτόκολλα καταγραφής κάθε τρίτη εβδομάδα κάθε μήνα.  Τα αποτελέσματα αφενός της πρώτης παρακολούθησης του είδους και αφετέρου της 1ης συνάντησης δικτύωσης καθώς και όποια νέα ζητήματα προκύψουν θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στην επόμενη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους στον Φ.Δ. Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου & Ακαρνανικών Ορέων.

                                          

Η δράση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη των συμμετεχόντων στη λ/θ Πρόκοπος για την παρατήρηση του είδους στο πεδίο.   

error: Content is protected !!