ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση αιγιαλού & παραλίας στο επίμαχο τμήμα της λουρονησίδας της Λ/Θ Κοτυχίου που παρουσιάζει διάβρωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε η οριοθέτηση αιγιαλού & παραλίας στο επίμαχο τμήμα της λουρονησίδας της Λ/Θ Κοτυχίου που παρουσιάζει διάβρωση

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς (ΦΔΥΚΣ) μετά από πολύχρονες προσπάθειες και πιέσεις, χαιρετίζει την οριοθέτηση του αιγιαλού και παραλίας στα όρια του Εθνικού Πάρκου και ιδιαίτερα στο επίμαχο διαβρωμένο τμήμα βόρεια της λ/θ Κοτυχίου. Η συγκεκριμένη οριοθέτηση, έχει ιδιαίτερη σημασία μιας και αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την ορθολογική αντιμετώπιση της διάβρωσης στη λουρονησίδα της λιμνοθάλασσας.

Με την υπ’ αρίθμ. 22104/20-03-2017 (ΦΕΚ 73 Δ΄) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, καθορίστηκε το όριο αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στο τελευταίο και πιο επίμαχο κομμάτι της οριοθέτησης, που αφορά τμήμα 600 μέτρων το οποίο προσδιορίζεται 200 μέτρα βόρεια της μπούκας της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου. Το εν λόγω τμήμα της λιμνοθάλασσας έχει δεχθεί πολλές πιέσεις με καταστροφικά αποτελέσματα (φαινόμενα διάβρωσης) τόσο για το υγροτοπικό οικοσύστημα όσο και για τον αλιευτικό συνεταιρισμό ο οποίος εκμεταλλεύεται με παραδοσιακές μεθόδους ιχθυοσύλληψης (διβάρια) τον αλιευτικό πλούτο της λιμνοθάλασσας.

Το έργο με τίτλο «Οριοθέτηση αιγιαλού & των ζωνών του Εθνικού Πάρκου» υλοποιήθηκε από το ΦΔΥΚΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης 2007-2013» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 9 της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς», το 2011. Το 2012 κατατέθηκε στο αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Δημόσιας Περιουσίας  Π.Ε. Ηλείας,   πλήρης φάκελος για την οριοθέτηση του αιγιαλού και παραλίας, από τα Λουτρά Υρμίνης στο Κουνουπέλι έως και την Αλυκή Λεχαινών. Ταυτόχρονα  ο ΦΔΥΚΣ προκειμένου να επισπεύσει τις διαδικασίες οριοθέτησης, ειδικά για το βόρειο τμήμα της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου που είχε υποστεί διάβρωση, το 2013 υπέβαλλε ξεχωριστό αίτημα για οριοθέτηση προς το αρμόδιο τμήμα της  Κτηματικής Υπηρεσίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΦΔΥΚΣ υλοποίησε έργο με τίτλο «Εμπειρογνωμοσύνη για την αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου 2120 στο βόρειο τμημά της Λ/Θ Κοτυχίου» που αφορούσε την αντιμετώπιση της διάβρωσης της αμμολωρίδας που χωρίζει τη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου από τη θάλασσα. Η μελέτη ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2015, ενώ τα αποτελέσματά της καθώς και προτάσεις για ήπια μέτρα παρέμβασης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της αμμολωρίδας της λ/θ παρουσιάστηκαν σε εσπερίδα που διοργάνωσε ο ΦΔΥΚΣ , με θέμα «Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου: Συνύπαρξη Ανθρώπου και Φύσης», τον Οκτώβριο του 2015 στα Λεχαινά Ηλείας. Η εσπερίδα είχε ουσιαστική ανταπόκριση και έθεσε τις βάσεις για την δημιουργία ενός κοινού σχεδίου δράσης μεταξύ του ΦΔΥΚΣ, του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και της Δημοσυνεταιριστικής ιχθυοτροφικής εταιρείας Λεχαινών «ΚΟΤΥΧΙ Α.Ε.».  Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση έργων που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διάβρωσης στη συγκεκριμένη περιοχή, ήταν η ύπαρξη οριοθέτησης αιγιαλού και παραλίας.

Ουσιαστικές υπήρξαν οι συναντήσεις με τη Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας Πελ/νησου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και η πραγματοποίηση επιτόπιων αυτοψιών παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που συνέβαλλαν στην επιτάχυνση ολοκλήρωσης της οριοθέτησης στο συγκεκριμένο τμήμα του Εθνικού Πάρκου. Για τον ίδιο σκοπό συνέβαλλαν οι προσπάθειες τόσο του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης μέσω του Δημάρχου κ. Ναμπίλ Ιωσήφ Μοράντ, που είναι μέλος του ΔΣ του ΦΔΥΚΣ όσο και της εταιρίας «ΚΟΤΥΧΙ ΑΕ» μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Διονύση Μάλλιαρη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό του ΦΔΥΚΣ νιώθοντας ικανοποίηση και χαρά για την επίτευξη ενός τόσο σημαντικού έργου/στόχου, θα συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια τις δράσεις του, στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και την ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή, υπερνικώντας τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει καθημερινά στο έργο του και θέτοντας ως απώτερο σκοπό να κερδίζει μέρα με την μέρα το στοίχημα της Προστασίας και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου.

error: Content is protected !!