ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Παρουσίαση των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Προτάσεις για το μέλλον του Εθνικού Πάρκου»

O Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (ΦΔYΚΣ) έχει την χαρά να σας προσκαλέσει στην Διημερίδα με θέμα «Παρουσίαση των Δράσεων του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Προτάσεις για το μέλλον του Εθνικού Πάρκου». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου «ΑΣΤΗΡ», Αγίου Ανδρέου 16, στην Πάτρα.

Στη Διημερίδα θα παρουσιαστεί το πολύπλευρο έργο και οι δράσεις του Φορέα Διαχείρισης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα έργα που υλοποιήθηκαν μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Στήριξη ΦΔΠΠ» του Πράσινου Ταμείου.

Η πρώτη μέρα θα ξεκινήσει με μια συνοπτική παρουσίαση του συνόλου του έργου του ΦΔ στην Προστατευόμενη Περιοχή Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς, από την κα Γεωργία Καραμπέρου, Δασολόγο, Συντονίστρια του ΦΔΥΚΣ, και στη συνέχεια το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το Εθνικό Πάρκο και τα σημαντικά οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, από την κα Βασιλική Ορφανού, Βιολόγο MSc, υπάλληλο του ΦΔΥΚΣ.

Ακολούθως θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την καταγραφή και παρακολούθηση των Τύπων Οικοτόπων, καθώς και των ειδών Πουλιών, Θηλαστικών, Ερπετών, Αμφιβίων και Ψαριών στην περιοχή ευθύνης του ΦΔ, από τους ειδικούς επιστήμονες που πραγματοποίησαν την εργασία πεδίου και την ανάλυση των δεδομένων. Στην ενότητα αυτή θα συμμετάσχουν η Δρ. Μαρία Τσιαφούλη, ΕΔΙΠ του Τμ. Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κος Δημήτρης Παπανδρόπουλος, Ορνιθολόγος πεδίου, ο Δρ. Σίνος Γκιώκας, Επικ. Καθηγητής του Τμ. Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και ο Δρ. Κων/νος Κουτσικόπουλος, Καθηγητής του Τμ. Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το απόγευμα της πρώτης μέρας θα ξεκινήσει με την παρουσίαση των δράσεων που υλοποιήθηκαν μέσω χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου και περιλαμβάνουν την Παρακολούθηση του Λευκοπελαργού(Ciconiaciconia) και την Καταγραφή της φωλεοποίησης της θαλάσσιας χελώνας Carettacaretta στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου, που θα παρουσιαστούν από τον ανάδοχο των έργων, κο Διονύση Μαμάση, Περιβαλλοντολόγο. Επιπλέον, η ενότητα αυτή περιλαμβάνει το έργο της Οικολογικά συμβατής διαχείρισης των εντόμων, στην περιοχή Κοτυχίου-Στροφιλιάς, που θα παρουσιαστεί από τον Δρ. Πετράκη Πάνο, ερευνητή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ).

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί το έργο «Διατήρηση του λιμνοθαλάσσιου χαρακτήρα του υγροτόπου του Κοτυχίου με μέτρα ήπιας παρέμβασης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της αμμολωρίδας που χωρίζει τη λ/θ από το Ιόνιο Πέλαγος», από τον Δρ. Χρήστο Αναγνώστου, Διευθυντή Ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Η πρώτη μέρα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της δράσης του Φορέα Διαχείρισης στους τομείς της Ενημέρωσης, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και του Εθελοντισμού, από την κα Βασιλική Ορφανού, Βιολόγο MSc, υπάλληλο του ΦΔΥΚΣ, και τη βράβευση των εθελοντών που έχουν συμβάλλει με την προσφορά τους στο έργο του ΦΔ στο Εθνικό Πάρκο.

Η δεύτερη μέρα θα ξεκινήσει με την παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της Φύλαξης & της Εφαρμογής καταχώρησης, ψηφιακής απεικόνισης και διαχείρισης πληροφοριών για την Προστατευόμενη Περιοχή, από την κα Αλεξάνδρα Αναγνωστοπούλου, Δασολόγο MSc, Υπάλληλος του ΦΔΥΚΣ. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι Τηλεμετρικοί Σταθμοί που τοποθετήθηκαν για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στις Λιμνοθάλασσες του Εθνικού Πάρκου, από την Δρ. Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγο, Υπάλληλο του ΦΔΥΚΣ.

Αμέσως μετά θα παρουσιαστεί το Διαχειριστικό Σχέδιο που καταρτίστηκε για την Προστατευόμενη περιοχή, από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας και η Διημερίδα θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση του Δρ. Νικόλαου Καραβά, Περιβαλλοντολόγου και Πρόεδρου του ΦΔΥΚΣ, με Προτάσεις για το μέλλον του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς.

Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 του ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εθελοντισμός».

error: Content is protected !!