ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αναβαθμίζεται το Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

 ΝΕΟΣ ΣΥΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΠΑ ΑΧΑΙΑΣ

Με μεγάλη χαρά και μετά από δέκα χρόνια προσπαθειών του, ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου κατάφερε και ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ»  την αναβάθμιση του εκθεσιακού υλικού του Κέντρου Πληροφόρησης Δάσους Στροφυλιάς – Λιμνοθάλασσας Κοτύχι στο Λάπα Αχαΐας.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 161.500 € και θα καλυφθεί από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η ένωση των οικονομικών φορέων με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΟΥΛΑΚΗΣ», με επιστημονική υπεύθυνη τη κα. Μαρία Κατσακιώρη. Η σύμβαση υπογράφηκε αρχές Γενάρη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες.

Το  Κέντρο Πληροφόρησης Κοτυχίου-Στροφυλιάς στεγάζεται σε οίκημα των αρχών του 20ου αιώνα, σε τμήμα των εγκαταστάσεων του Βασιλικού Κτήματος Μανωλάδος το οποίο έχει χαρακτηριστεί «Έργο Τέχνης» με Υπουργική Απόφαση του 1982. (Χρησιμοποιήθηκε ως βασιλικό κυνηγετικό περίπτερο) Στη σημερινή του μορφή διαμορφώθηκε το 1995, με συγχρηματοδότηση του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και της Κοινότητας Μετοχίου, μέσω του Κοινοτικού Προγράμματος ENVIREG του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον. Η υποδομή λειτούργησε έως το 2000.  Παρέμεινε κλειστή έως το 2003, οπότε και άρχισε να επαναλειτουργεί στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE. Από το 2007 λειτουργεί υπό την ευθύνη του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Σήμερα το Κέντρο Πληροφόρησης με κεντρικό εκθεσιακό χώρο και δύο βοηθητικούς χώρους, αποτελεί τη μοναδική υποδομή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την ανάγκη διαφύλαξης του φυσικού πλούτου του Εθνικού Πάρκου. Η υφιστάμενη οργάνωση του εκθεσιακού χώρου δεν μπορεί να ανταποκριθεί, τόσο στη σπουδαιότητα του περιβάλλοντος το οποίο πραγματεύεται, όσο και στις ανάγκες των τωρινών αλλά και μελλοντικών επισκεπτών του. Διαπιστώνεται σαφώς η ανάγκη ανανέωσης των μέσων και του τρόπου έκθεσης, αλλά και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου με νέα στοιχεία, προκειμένου να αποτελέσει  μια σύγχρονη, δυναμική και βιώσιμη υποδομή, οργανωμένη βάσει των σύγχρονων εκθεσιακών πρακτικών που προσφέρουν  οι νέες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί και θα τοποθετηθεί νέο εκθεσιακό υλικό, παρουσιάζοντας τον γενικό και τους επιμέρους σκοπούς και θα περιγράφει  στις  ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνεται,  Τις αξίες της προστατευόμενης περιοχής. Το εκθεσιακό υλικό  αφορά σε στατικά και διαδραστικά εκθέματα, τα οποία θα αναδεικνύουν τον πλούτο και τη σημασία της προστατευόμενης περιοχής, θα ενισχύουν το επίπεδο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών και θα συμβάλουν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, μέσω της προσέλκυσης επισκεπτών.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 2 της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075842 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 732/12-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΔ57Λ6-22Ε) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας.

                              

error: Content is protected !!