ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, που απορρέουν από τις διατάξεις του Άρθρου 15 παρ.2γ του Ν. 2742/1999, καθώς και από την ΚΥΑ χαρακτηρισμού του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς (12365/17-03-2009 – ΦΕΚ 159/Δ΄/29-04-2009), ο Φορέας Διαχείρισης παρέχει την γνωμοδότησή του, πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης του, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη του από τις αρμόδιες αρχές.

Κατά την άσκηση αυτής της αρμοδιότητάς του, ο Φ.Δ. κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών παρείχε 64 γνωμοδοτήσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

  •  Το 2010 εξέφρασε γνώμη για 15 έργα-δραστηριότητες τα οποία περιλάμβαναν γεωτρήσεις (7), ξενοδοχειακή εγκατάσταση (1), κατασκευή πεζοδρομίου (1), συσκευαστήρια – τυποποιητήρια – συντήρηση αγροτικών προϊόντων (5) και τουριστική κατασκήνωση (1). Ο ΦΔ εισηγήθηκε θετικά για 14 έργα – δραστηριότητες και έκφρασε 1 αρνητική εισήγηση.
  • Το 2011 γνωμοδότησε για 27 έργα-δραστηριότητες τα οποία περιλάμβαναν γεωτρήσεις (11), ξενοδοχειακή εγκατάσταση (1), συσκευαστήρια – τυποποιητήρια – συντήρηση αγροτικών προϊόντων (3), συνεργείο αυτοκινήτων (1), οινοποιείο (1), βιοτεχνία-ανακύκλωση πλαστικών (1), μάντρα παλαιοσίδερων (1), εργαστήριο σιδήρου για μπετόν-αποθήκευση τσιμέντου – μονωτικών υλικών (1), μονάδα πάχυνσης κέφαλου (1), φωτοβολταικές εγκαταστάσεις (5), πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων (1),  (20 θετικές εισηγήσεις, 4 αρνητικές και 3 μη έκφραση γνώμης).
  • Το 2012 γνωμοδότησε για 14 έργα – δραστηριότητες τα οποία περιλάμβαναν γεωτρήσεις (5), συσκευαστήριο – τυποποιητήριο – συντήρηση αγροτικών προϊόντων (4), πρατήριο υγρών καυσίμων (1), φωτοβολταικές εγκαταστάσεις (2), τυποποιητήριο ελαιολάδου (1), χώροι αναψυχής (1). Ο ΦΔ γνωμοδότησε θετικά για το σύνολο των (14) έργων – δραστηριοτήτων. Τέλος άλλες δύο πρόσθετες (2) περιπτώσεις αποτέλεσαν η βεβαίωση θέσης αγροτεμαχίων – οικοπέδων με βάση την ΚΥΑ του Εθνικού  Πάρκου και τη νομιμότητα εγκατάστασης σε αυτά στην μια περίπτωση Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και στην δεύτερη εγκατάσταση ποιμνιοστασίου.
  • Το 2013 γνωμοδότησε για 8 έργα – δραστηριότητες τα οποία περιλάμβαναν 3 λατομεία, μια περίφραξη, 2 αναψυκτήρια, συντήρηση οδικού-αντιπυρικού δικτύου, μια κεραία κινητής τηλεφωνίας. Ο ΦΔ γνωμοδότησε θετικά για το σύνολο των (5) έργων – δραστηριοτήτων και (3) αρνητικά.
  • Το έτος 2014 γνωμοδότησε για δεκαπέντε (15) έργα και δραστηριότητες (έγκριση μελέτης καθαρισμού και αραιώσεων δάσους, άδεια για χρήση ανιχνευτή μετάλλου, λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, άδεια για κινηματογραφικό γύρισμα, άδεια για εγκατάσταση σανκ-μπαρ-καφέ, άδεια για εφαρμογή ULV ψεκασμού για κουνούπια με χρήση του σκευάσματος aqua k-othrine ulv, έγκριση μελέτης για αναβάθμιση συστάδων κουκουναριάς σε καμένη έκταση, άδεια για εργασίες καθαρισμού ρέματος, άδεια για απομάκρυνση δέντρων σε έρεισμα δρόμου, άδεια για άσκηση δρώμενου αεροφαίρισης, κατασκευή γεωργικής αποθήκης, εγκατάσταση πτηνοκτηνοτροφικής μονάδας, κατασκευή εμπορικής αποθήκης με ψυκτικό θάλαμο.)
  • Το 2015 γνωμοδότησε για δώδεκα (12) έργα και δραστηριότητες (άδεια λειτουργίας τυροκομείου, λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, λειτουργία ιχθυοτροφείου, ανόρυξη υδρογεώτρησης, λειτουργία καντινών, λειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας, λειτουργία συσκευαστηρίου – αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, λειτουργία χώρου ΣΜΑ και προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, λειτουργία μονάδα διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων σε συσκευαστήριο-διαλογητήριο πατάτας).
error: Content is protected !!