Αποτελέσματα Διαγωνισμού Πρόσληψης Προσωπικού

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την αξιολόγηση υποψηφίων για τη μία (1) θέση ΠΕ Δασολόγων ή Βιολόγων ή Περιβαλλοντολόγων και  για μία (1) θέση ΠΕ Οικονομικού, της προκήρυξης με αριθμό 563/10-06-2014 (Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014) του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α « Προστασία και Διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς». 

 

 

Βρείτε συνημμένα τα εξής:

  1. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόσληψης ΠΕ.
  2. Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας θέσης 101.
  3. Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας θέσης 102.
  4. Κατάσταση Απορριπτέων κωδικός θέσης 101.
  5. Κατάσταση Απορριπτέων κωδικός θέσης 102.
error: Content is protected !!