Αποτελέσματα Διαγωνισμού Πρόσληψης Προσωπικού

Πρόσκληση σε Διημερίδα
30/11/2017
Συνάντηση Δασαρχεία 31 Μαρ 2014
30/11/2017

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για την αξιολόγηση υποψηφίων για τη μία (1) θέση ΠΕ Δασολόγων ή Βιολόγων ή Περιβαλλοντολόγων και  για μία (1) θέση ΠΕ Οικονομικού, της προκήρυξης με αριθμό 563/10-06-2014 (Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014) του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α « Προστασία και Διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς». 

 

 

Βρείτε συνημμένα τα εξής:

  1. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόσληψης ΠΕ.
  2. Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας θέσης 101.
  3. Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας θέσης 102.
  4. Κατάσταση Απορριπτέων κωδικός θέσης 101.
  5. Κατάσταση Απορριπτέων κωδικός θέσης 102.