Έλος Λάμιας

ΕΛΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

Λίγο νοτιότερα από τη Λ/θ Πρόκοπο συναντάται το έλος Λάμια, ένας ρηχός βάλτος εκτεταμένης όμως επιφάνειας. Μόνο ένας δρόμος χωρίζει τη Λάμια από τον Πρόκοπο και όταν υπάρχουν πολλές βροχοπτώσεις, τα δύο συστήματα επικοινωνούν.

Το έλος πήρε το όνομά του από ένα θρύλο που ήθελε το βάλτο να είναι τόπος κατοικίας ενός ξωτικού, της Λάμιας, το οποίο με τις δυνατές του φωνές στοίχειωνε τους καλαμώνες τα βράδια. Στην πραγματικότητα, αποδείχθηκε πως οι ηχηρές αυτές κραυγές ανήκαν στον ήταυρο (Botaurus stellaris), έναν ερωδιό που φώλιαζε εκεί σε μεγάλους αριθμούς.

Τυπικά φυτικά είδη των υγροτόπων είναι το αγριοκάλαμο (Phragmites australis), τα ψαθιά (Typha latifolia και Τ. angustata), οι φτελιές και οι ιτιές (Salix sp.) ενώ απαντώνται με μεγάλη συχνότητα το καλάμι (Arundo donax), η κύπερη (Cyperus longus) και τα βούρλα (Juncus maritimus).