ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ένα από τα πιο σημαντικά αντικείμενα δραστηριότητας του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς είναι η ενημέρωση του κοινού και η ευαισθητοποίησή του σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα όσον αφορά το Εθνικό Πάρκο. Τα χαρακτηριστικά και η θέση της προστατευόμενης περιοχής την καθιστούν ιδιαίτερα σημαντική για τη βιοποικιλότητα που παρουσιάζει, τους φυσικούς πόρους, την αναψυχή, αλλά και την αγροτική – κτηνοτροφική παραγωγή. Όλα τα παραπάνω οδηγούν στην εντατική χρήση της από κατοίκους και επισκέπτες, γεγονός που καθιστά την ανάγκη για ενημέρωση των πολιτών βαρύνουσας σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας Διαχείρισης, έχει αναλάβει τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Δάσους Στροφυλιάς – Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, το οποίο βρίσκεται στο Λάππα Αχαΐας, 4 χλμ περίπου από τον πυρήνα (Ζώνη Α’: Περιοχή Προστασίας της Φύσης) του Εθνικού Πάρκου. Το Κέντρο Πληροφόρησης στεγάζεται σε οίκημα των αρχών του 20ου αιώνα, τμήμα των εγκαταστάσεων του Βασιλικού Κτήματος Μανωλάδος το οποίο έχει χαρακτηριστεί «Έργο Τέχνης» με Υπουργική Απόφαση του 1982. Το κτήριο ανακατασκευάστηκε το 1995 από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο πλαίσιο κοινοτικού προγράμματος ENVIREG του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον», ενώ η χρήση του παραχωρήθηκε στο Φορέα Διαχείρισης το 2007 από τον τέως Δήμο Λαρίσσου.

Κύριος ρόλος του Κέντρου Πληροφόρησης είναι να λειτουργεί σαν κεντρικό σημείο αναφοράς για την ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και την προσέλκυση επισκεπτών. Μέσα από την παροχή πληροφοριών για τα οικολογικά στοιχεία της περιοχής στοχεύει στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, στην αναγνώριση κατ’ επέκταση της κοινωνικής και οικονομικής σημασίας της και τελικά στην ανάγκη προστασίας και διαφύλαξης του φυσικού πλούτου του Εθνικού Πάρκου.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το Κέντρο Πληροφόρησης είναι ανοικτό για το κοινό, με ελεύθερη είσοδο για μεμονωμένους επισκέπτες, ενώ  πραγματοποιούνται ξεναγήσεις για οργανωμένες ομάδες όλων των ηλικιών. Οι ξεναγήσεις περιέχουν συνήθως μια γενική παρουσίαση της περιοχής, όπου αναφέρονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικοτόπων που τη συναποτελούν, οι αξίες της για τον άνθρωπο και η χρήση της από αυτόν στην πορεία του χρόνου. Παράλληλα, αναλύονται τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει στο παρόν, τα οποία συνεπάγονται την ανάγκη προστασίας της. Τέλος, γίνεται αναφορά στο καθεστώς προστασίας της σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στις αρμοδιότητες και δράσεις του Φορέα Διαχείρισης.

Στη συνέχεια, οι ομάδες μπορούν να ξεναγηθούν στο πεδίο με τη συνοδεία ειδικευμένου προσωπικού, είτε ακολουθώντας μια περιήγηση με το όχημά τους, είτε περπατώντας σε μια από τις εκπαιδευτικές διαδρομές που έχουν επιλεγεί ούτως ώστε να καλύπτουν διαφορετική θεματολογία. Μια διαδρομή αναφέρεται στους υγρότοπους και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας Κοτύχι, να παρατηρήσουν τα πουλιά και να γνωρίσουν τις μεθόδους αλιείας στο παραδοσιακό διβάρι. Μια διαδρομή αναφέρεται στο δασικό οικοσύστημα της Στροφυλιάς και παρουσιάζει το δάσος κουκουναριάς (Pinus pinea), το δάσος βελανιδιάς (Quercus aegilops), τις αξίες, τις χρήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζει. Τέλος, μια διαδρομή αναφέρεται στη διαδοχή των οικοτόπων ξεκινώντας από τους υγρότοπους και τις εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις, μέσα από το παράκτιο πευκοδάσος και μέχρι την παραλιακή ζώνη με τους αμμόλοφους.

error: Content is protected !!