24/07/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΔΠΠ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου (ΦΔΥΚΣ&ΚΚ) διοργάνωσε την 1η συνάντηση δικτύωσης για την προστασία και διατήρηση των πληθυσμών των αργυροπελεκάνων (P.crispus) του δυτικού […]
15/07/2020

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ

Ο Φορέας Διαχείρισης (ΦΔ) Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου, με αφορμή τον καθαρισμό με χρήση τρακτέρ της παραλίας στη θέση «Παλιά Μπούκα-Κέντρο» από μισθωτή, προκειμένου […]
26/06/2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.4.14 «ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΙΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Π. «ΥΜΕΠΕΡΑ 2014 – 2020».

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ  σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά σχετικά με την προμήθεια πινακίδων για την εφαρμογή της δράσης […]
05/06/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
(World Environment Day)

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (World Environment Day) γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου από το 1974, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. […]
29/05/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τις Υπηρεσίες «Παρακολούθηση (Monitoring) του Κιρκινεζιού (Falco naumanni) στα Λεχαινά και στην ευρύτερη περιοχή» στα πλαίσια υλοποίησης του πακέτου εργασίας Π.4.4 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΥ ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ».

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για […]
26/05/2020

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα» (αφορά δύο τμήματα) της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου […]
26/05/2020

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο παροχής υπηρεσιών «Εκπόνηση έκθεσης ρύθμισης & οριοθέτησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις παραλίες του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Καλόγρια, Μπούκα, Κέντρο, Φάλαρη, Μπρινιά, Κουνουπελάκι, Γιαννισκάρι) καθώς και στις παραλίες Μπούκα Ελαίας, Γιαννιτσοχώρι, Καϊαφα & Καλό Νερό με βάση τη φέρουσα ικανότητα» για την υλοποίηση του Υποέργου 1 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι συνοπτικό Διαγωνισμό για την Ανάδειξη Αναδόχου […]
21/05/2020

Ξεκίνησε η περίοδος ωοτοκίας του 2020 για την Caretta caretta στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.

KOINO ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21/05/2020  Ξεκίνησε η περίοδος ωοτοκίας του 2020 για την Caretta caretta στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.   Ο Κυπαρισσιακός Κόλπος, στη δυτική ακτή της Πελοποννήσου […]
error: Content is protected !!