02/03/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δράσεις προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας
ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ-ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 452.500,00€ ενέταξε ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020», σύμφωνα με την  αριθ. οικ. […]
01/02/2021

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ : Πραγματοποιήθηκαν οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς & στη λίμνη Καϊάφα

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος με επιτυχία οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς και στη λίμνη Καϊάφα. Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων […]
01/02/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Π.4.11: «ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ», ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΤΟΥ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ σας καλεί να υποβάλετε σφραγισμένη έγγραφη προσφορά σχετικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ […]
22/01/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Όχι τροχοφόρα στους αμμόλοφους της Στροφυλιάς

Όχι τροχοφόρα στους αμμόλοφους της Στροφυλιάς   ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού […]
22/12/2020

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο έτος!

Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο […]
15/12/2020

Διακήρυξη Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την κάλυψη ανάγκης παροχής υπηρεσιών για (ΤΜΗΜΑ 1): Δημιουργία και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδιο 20 σελίδων) στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης Π.1.1: «Προβολή δράσεων» και (ΤΜΗΜΑ 2): Εφαρμογή της δράσης Π.1.2 «Διοργάνωση ημερίδων-συμμετοχή σε εκθέσεις», ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ Π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης […]
30/11/2020

Εκπόνηση έκθεσης ρύθμισης & οριοθέτησης ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις παραλίες.

Ο με Α.Π. 1450/27-11-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤ. Η Περίληψη Π.3.1._ΝΕΑ_27.11.2020_signed Η με Α.Π. 1571/17-12-2020_Παράταση υποβολής προσφορών & διενέργειας διαγωνισμού για τον 1450/27-11-2020 Συνοπτικό διαγωνισμό.
18/08/2020

Κοινό Δελτίο Τύπου
Θέμα: «Εκκόλαψη νεοσσών θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta στις παραλίες του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & της Περιοχής Προστασίας της Φύσης του Κυπαρισσιακού Κόλπου».

Προσοχή νεοσσοί Caretta caretta! Ενόψει της έναρξης εκκόλαψης των νεοσσών θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς & Κυπαρισσιακού Κόλπου και ο ΑΡΧΕΛΩΝ εφιστούν […]
error: Content is protected !!