ΑΡΙΘΜΟΙ

263

Πουλιά

26

Ερπετά

8

Αμφίβια

24

Τύποι Οικοτόπων

 

Καθεστώς προστασίας

Το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς αποτελείται από ένα πλούσιο μωσαϊκό ενδιαιτημάτων υψηλής οικολογικής αξίας και αισθητικής. Προστατεύεται από Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία 
error: Content is protected !!